ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566
#โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยาราม
รับสมัครนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 ประจำปีการศึกษา 2566
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 เมษายน 2566
_______________________________________
#ติดต่อสอบถาม
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยาราม
ซอยลาซาล46 ถนนสุขุมวิท105 เเขวงบางนาใต้
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
#สำนักงานธุรการ โทร 02-748-6832
พระมหาวุฒิชัย โทร 092-186-1515
พระครูสมุห์กฤษดากรณ์ โทร 085-661-8137
www.ppv.ac.th www.facebook.com/ppv.ac.th
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 66