โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยาราม
229 วัดผ่องพลองวิริยาราม ซอยลาซาล46 ถนนสุขุมวิท105  แขวงบางนา  เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
เบอร์โทรศัพท์ 027486832
ภาพกิจกรรม

แข่งขันทักษะวิชาการปี 2559
( จำนวน 59 รูป / ดู 3062 ครั้ง )
ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา‬ปี 2559
( จำนวน 65 รูป / ดู 2944 ครั้ง )
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
( จำนวน 60 รูป / ดู 3272 ครั้ง )
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
( จำนวน 63 รูป / ดู 3049 ครั้ง )
กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๕๙
( จำนวน 70 รูป / ดู 2909 ครั้ง )
ปฐมนิเทศปีการศึกษา ๒๕๕๙
( จำนวน 74 รูป / ดู 3748 ครั้ง )
บรรพชาสามเณรปีการศึกษา ๒๕๕๙
( จำนวน 129 รูป / ดู 5551 ครั้ง )
สอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
( จำนวน 62 รูป / ดู 3119 ครั้ง )
กิจกรรมวันมาฆบูชา ปี ๒๕๕๙
( จำนวน 50 รูป / ดู 2306 ครั้ง )
อบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง ปีการศึกษา ๒๕๕๙
( จำนวน 53 รูป / ดู 2255 ครั้ง )
สอบกลางภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
( จำนวน 35 รูป / ดู 1946 ครั้ง )
ถวายสักการะ พระธรรมมงคลญาณ วิ. (หลวงพ่อวิริยังค์ สินฺธโร)
( จำนวน 30 รูป / ดู 2323 ครั้ง )