ข่าวประชาสัมพันธ์
❖ เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ❖ ทรงประทานผ้าไตรอัฐบริขาร '
โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 65