โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยาราม
229 วัดผ่องพลองวิริยาราม ซอยลาซาล46 ถนนสุขุมวิท105  แขวงบางนา  เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
เบอร์โทรศัพท์ 027486832
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายปัจจัย เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าน้ำ ค่าไฟ และค่าภัตตาหาร

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายปัจจัย เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าน้ำ ค่าไฟ และค่าภัตตาหาร หรือบริจาคทำบุญ เป็นข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสามเณร ที่กำลังศึกษาที่โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยาราม 

ร่วมบริจาคทำบุญ บริจาคผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยาราม เลขที่บัญชี 086 - 0 - 14791 - 6 

หรือบริจาคโดยตรงได้ที่สำนักงานธุรการ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยาราม เท่านั้น พร้อมรับใบอนุโมทนาบัตร

ติดต่อสอบถาม โทร: ๐๒ – ๗๔๘๖๘๓๒ โทรสาร: ๐๒ – ๗๔๘๖๘๒๙ Line ID : @fqs4309y


โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 64