โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยาราม
229 วัดผ่องพลองวิริยาราม ซอยลาซาล46 ถนนสุขุมวิท105  แขวงบางนา  เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
เบอร์โทรศัพท์ 027486832
โรงเรียนในสังกัด
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพรหมรังษี ดอนเมือง
2 โรงเรียนวัดกาญจนสิงหาสน์วิทยา คลองชักพระ ตลิ่งชัน -
3 โรงเรียนพุทธศาสตร์วิทยา บางกอกน้อย
4 โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง บางกะปิ
5 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดเวตวันธรรมาวาส บางซื่อ
6 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยาราม บางนา บางนา 027486832
7 โรงเรียนสำนักเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม บางพลัด บางพลัด
8 โรงเรียนวชิรมกุฎ พระนคร
9 โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา พระนคร
10 โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มจร. พระนคร
11 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล บางจาก พระโขนง 099-379-8404
12 โรงเรียน(นำร่องทดสอบการใช้ระบบ ยังไม่ใช่ของโรงเรียนจริงๆ)) ยานนาวา สาทร -