โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยาราม
229 วัดผ่องพลองวิริยาราม ซอยลาซาล46 ถนนสุขุมวิท105  แขวงบางนา  เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
เบอร์โทรศัพท์ 027486832
วีดีโอแนะนำ
สามเณรบ้านนอก (อ่าน 1000) 01 ก.ย. 58
สรภัญญะวันแม่ ปี 2558 (อ่าน 978) 01 ก.ย. 58