ข่าวประชาสัมพันธ์
เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงประทานผ้าไตรอัฐบริขาร
เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ทรงประทานผ้าไตรอัฐบริขาร
' แก่สามเณรวัดผ่องพลอยวิริยาราม ๗ รูป '
เพื่ออุปสมบทเป็นพระภิกษุ ในพระสังฆราชูปถัมภ์
วันอาทิตย์ ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
• จึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพอุปสมบทสามเณรทั้ง ๗ รูป โดยเสด็จพระกุศลตามกำลังศรัทธา
• ติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่ พระครูวิริยานุวัตร เจ้าอาวาส โทร ๐๘๖ ๕๖๕ ๖๘๓๒
• หรือทำบุญผ่านทาง ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี : โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยาราม
เลขที่ ๐๘๖-๐-๑๔๗๙๑-๖
❖ ณ พัทธสีมา วัดผ่องพลอยวิริยาราม
ซอยลาซาล ๔๖ ถนนสุขุมวิท ๑๐๕ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหนคร
โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 65