โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยาราม
229 วัดผ่องพลองวิริยาราม ซอยลาซาล46 ถนนสุขุมวิท105  แขวงบางนา  เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
เบอร์โทรศัพท์ 027486832
ภาพกิจกรรม
สอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
สอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
วันที่ ๒๓ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 2559,10:07   อ่าน 3119 ครั้ง